Arkitekt Steffen Søby og Ingenør Niles Hammerich
   
Strandvej 5
DK 5700 Svendborg

Steffen Søby
Arkitekt MAA
+45 2488 3158
steffen@soeby.dk

Niels Hammerich
Ingeniør M.IDA
+45 2044 5020
nh@hammerichbyg.dk

Tiselholt Gods, restaurering

Renovering og transformation

Et forsigtigt præg af nutid i fortidens byggeri. Udført med respekt og indlevelse. Erfaring og viden om krav og regler og historier, når nye funktioner skal tilpasses gamle rammer. Det kræver en særlig indsats, når nye kapitler skal skrives i gamle huses historie.

 

Det er altid en ekstraordinær udfordring, når boliger, kontorer eller undervisning skal indpasses i smukke gamle huse.

 

I nogle tilfælde underordner vi os de betingelser og spilleregler, som det gamle hus dikterer. Enten fordi det er fredet, bevaringsværdigt, eller blot har store bygningskulturelle kvaliteter.

 

I andre situationer kan det handle om at lade gammelt og nyt spille op til hinanden i en løsning, hvor det bedste fra forskellige epoker konfronteres.

Vi har indenfor de senere år bla. arbejdet med:

 

Toscana, Italien

Restaurering og nyindretning af gl. landhus til boligformål

 

Tiselholt Gods, Vejstrup

Nye karnapper på hovebygning

 

Palævilla, Charlottenlund

Nyindretning og facaderenovering

 

Palævilla, Kgs. Lyngby

Nyindretning og facaderenovering

 

Thalund Shipping as, Svb.

Indr. af kontor i tidligere stationsbygning

 

Bukkehave as, Svendborg

Renovering og nyindretning (administration) i tidl. landhus

 

Henley on Thames, GB

Restaurering og nyindretning af fredet landejendom


 

< Alle projekter