Arkitekt Steffen Søby og Ingenør Niles Hammerich
   
Strandvej 5
DK 5700 Svendborg

Steffen Søby
Arkitekt MAA
+45 2488 3158
steffen@soeby.dk

Niels Hammerich
Ingeniør M.IDA
+45 2044 5020
nh@hammerichbyg.dk

Rudolf Steiner-Skolen, Odense, Børnehaven Lindeblomst

Læring

Huse for mange mennesker, børn og unge, ro og bevægelse, dialog og koncentration, udvikling og leg. Dagsordenen er bred, men den enkelte opgave specifik.


Det kræver interesse for mennesker, forståelse for funktion og evne til fremsyn, når nutidens skoler skal bygges til fremtidens behov. Det har vi lært af fortidens mange erfaringer.

 

Vi har også lært, at brugerinddragelse er helt afgø-rende og hvor vigtigt det er, at alle involverede engageres og er medansvarlige for det gode resultat. Et forløb, der samtidig sikrer, at alle ideer og behov bringes frem og diskuteres, inden der tages endelig stilling.

 

Altsammen i en projektmæssig kontekst, hvor også økonomien løbende afstemmes med forventninger og resultater.

 

 

Blandt de seneste skoleprojekter er:

 

Svendborg Søfartsskole

Ny værelsesfløj

Nye undervisningslokaler

Nyt værksted

 

Ollerup Efterskole

Udvidelse af køkkenfaciliteter

Facaderenovering sal

Nyt koncerthus

 

Vejstrup Efterskole

Nyt fysiklokale

Ny springsal

Masterplan

Nye værksteds- og garagebygninger

Oplæg om multifunktionshus

Ny parkourhal

Oplæg om ny foredragssal

 

Vandel Efterskole

Oplæg om ny kulturhus

 

Rudolfs Steiner-Skolen, Odense

Udvidelse af børnehave

Udvidelse af klubfaciliteter

 

Simac, Svendborg

Volumenstudier for nyt Simac ved Svendborg Havn

Oplæg om brugerinddragelse

Katalog for udvikling af det fysiske studiemiljø

 

Haarhrs Skole, Svendborg

Masterplan

Nye undervisningslokaler

Nyindretning af lærerfaciliteter

 

Sydfyns Frie Fagskole

Nyindretning administration


 

< Alle projekter