Arkitekt Steffen Søby og Ingenør Niles Hammerich
   
Strandvej 5
DK 5700 Svendborg

Steffen Søby
Arkitekt MAA
+45 2488 3158
steffen@soeby.dk

Niels Hammerich
Ingeniør M.IDA
+45 2044 5020
nh@hammerichbyg.dk

Tiselholt Gods

Bygherrerådgivning

Med den tætte dialog som baggrund udfører vi bygherreråd-givning i alle byggeriets faser. Som enkelte specifikke ydelser eller som samlet ydelse gennem et sammenhængende projektforløb.

 

Tilrettelæggelse af byggeprogram, analyser af lokalebehov, bebyggelsesmuligheder, økonomi og processer.

 

Vi udarbejder drifts- og vedligeholdelsesplaner, som er enkle at anven- de og som giver et kvalificeret overblik over indsatsområder, tid og økonomi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjemly Friskole

Byggeprogram

 

Vejstrup Valgmenighed

Byggeprogram

Procesplanlægning

 

Simac, Svendborg

Volumenstudier for nyt Simac ved Svendborg Havn

Oplæg om brugerinddragelse

 

Haahrs Skole, Svendborg

Drifts- og vedligeholdelsesplanlægning

Byggeprogram og masterplaner

 

Tiselholt Gods, Hesselager

Drifts- og vedligeholdelsesplanlægning

 

Ida Holst Skole, Svendborg

Drifts- og vedligeholdelsesplanlægning

Byggeprogram og masterplaner

 

Ejendomskompleks Ræthingehus, Ringe

Drifts- og vedligeholdelsesplanlægning

 

Søllerød Slot

Energirådgivning jordvarmeanlæg

 

 

   
< Alle projekter